Petr Horvát (Praha, 1985*) je ustálen v podvědomí většiny zejména jako přední postava českého skateboardingu. Již několik let však intenzívně koncentruje svůj talent i pozornost do umělecké sféry.
Studium na umělecké škole v mladí přerušuje, v první řadě kvůli sportovní kariéře, jeho vášeň pro, především, výtvarné umění však neustává a ve studiu pokračuje jako nadšený samouk. Jeho překypující entuziasmus pro malbu se zřetelně promítá do jeho tvorby (převážně akryl, akvarel, olejové křídy či barvy ve spreji), která má nesmírný tématický a kvantitativní rozsah a není tak snadno zařaditelná mezi soudobé tvůrce. Ovlivněn malířskými velikány z historie a inspirován každodenním životem současnosti se jeho bezprostřední rukopis stále, ale velmi jistě formuje.


Petr Horvát (Prague, CZ 1985*) is, in the view of many, still considered a skateboarding legend. Nevertheless, he has been recently applying his talent to an artistic domain. Ever since Horvát interrupted his studies of Arts, mainly due to his skateboard career, he keeps his passion for art, painting especially, and continues his studies as a keen autodidact. His overflowing enthusiasm for painting is clearly reflected in his artwork (using mostly acrylic, aquarelle, oil chalk, or a spray can), by an enormous thematic and quantitative scope. Consequently, Horvát is not easily labeled among contemporary artists.
Influenced by the greats of major art movements and inspired by today's everyday life, his own identity style is nearly being defined.